När det oförutsedda händer

Jag skrev tidigare om vikten av att göra en budget. Och här kommer det igen. Nämligen när det oförutsedda händer. För för eller senare så kommer det hända någonting som du inte hade räknat med när det gäller din ekonomi. Och lever man då varje månad så att man går plus minus noll så får man en väldigt jobbig period. För vi vet ju inte hur mycket den här händelsen kommer att kosta oss eller hur den kommer att påverka oss. Därför är det viktigt att varje månad se till att man sparar undan lite pengar så att när något oförutsett händer som antingen påverkar din ekonomi eller ditt liv så ska det gå att lösa utan att ekonomin ska köra ihop sig totalt.

Det finns många olika sätt att spara pengar på. Jag brukar rekommendera att investera det mesta av summan i hyfsat säkra sparformer. Dock så brukar jag först och främst rekommendera att ha en buffert på gärna över 10 000 kr som du kan komma åt direkt om någonting händer. Är det så att man så fort något händer behöver ta ett lån så vet man att ekonomin inte håller. Då är det bättre att gå ner lite i levnadsstandard och sedan spara för att så småningom öka igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>